Ексклузивна новост - БЕРОВО ТРАНС
На ден 22 февруари, 2014 година, автобуската станица во Штип ќе започне со електронска продажба на билети преку порталот Е-автобуска. Овие електронски билети ќе можат да се купуваат за дестинации низ целата држава, како и за меѓународни дестинации. Билетите ќе содржат еднозначен бар код со кој секој билет пред започнување на патувањето ќе биде валидиран од страна на одговорното лице на автобуската станица.
Електронски билети - РУЛЕ ТУРС
Ги известуваме сите наши клиенти дека во втората половина на месец февруари ќе започнеме со продажба на електронски автобуски билети. Плаќањето за овие електронски билети ќе биде овозможени преку платежните картички кои се користат во нашата земја. Билетите ќе можат да се купуваат како за меѓуградски, така и за меѓународни линии. Се надеваме дека со овој чекор ќе придонесеме кон олеснување на процесот на купување на билети.
Интернет продажба - ТРАНСКОП А.Д БИТОЛА
Согласно измените во законот за превоз во патниот сообраќај, автобуската станица Битола од 22.02.2014 година ќе започне да ги нуди своите услуги преку интернет. Тоа значи дека на сите патници кои сакаат да патуваат на дестинации каде што местото на поаѓање би било Битола, ќе им биде овозможено да купуваат билети од удобноста на својот дом. Корисниците ќе имаат можност и да креираат свои кориснички профили бесплатно, а со тоа многу побрзо да купат билет.